Margrethe Hjardeng
Dirigent og musikalsk leder

Margrethe Hjardeng er utdannet lærer og sangpedagog. Hun har lang erfaring i arbeid med flere typer kor. Hun har blant annet hatt barnekor i Stavanger kulturskole, dirigert damekoret "Koreme" og vært dirigent for Stavanger Studentsangforening.

Hun er opptatt av å finne fram til hva som ligger i musikken og hva den vil gi oss. Hun er også opptatt av klangen i koret og hva den enkelte sangeren kan bidra med i formidlingen av musikken. Samspillet med sangerne er svært viktig. Det er i dette fellesskapet vi skaper musikk! Det viktigste er å ha noe på hjertet som vi vil formidle gjennom musikken.